Duais Nuadhais Social Media Alba aig Co-labhairt @CelticStudents Conference 2015 – @SocialMediaAlba Innovation Award #ACSIB

Social Media Alba (Glasgow) was delighted to present the the inaugural Association of Celtic Students Award for Innovation to Siôn Aled Owen of Prifysgol Bangor in appreciation of his work in Celtic language development.  Bha trì no ceithir taisbeanaidhean eile air DiSathairne agus DiDòmhnaich a bha faisg air an Duais Nuadhais seo a bhuannaich. Tha e math gu bheil ùidh aig oileanaich ann an leasachadh mion-chànain … More Duais Nuadhais Social Media Alba aig Co-labhairt @CelticStudents Conference 2015 – @SocialMediaAlba Innovation Award #ACSIB