Bilingual academic poster on Gaelic Twitter Day for #iccs15

Originally posted on Seumaidh ® :
An t-seachdain seo, ghabhail mi pàirt san XVmh Còmhdhail Eadar-Nàiseanta na Ceiltis aig Oilthigh Ghlaschu. Feumaidh mi ràdh gun robh e abair urram a bhith an sàs mar neach-taic agus cuideachd mar neach-pàirteachaidh. ‘S e deagh chothrom a bh’ ann cuideachd a bhith a’ bruidhinn ri daoine mun cho-labhairt bliadhnail ACSIB aig Aberystwyth agus…

Duais Nuadhais Social Media Alba aig Co-labhairt @CelticStudents Conference 2015 – @SocialMediaAlba Innovation Award #ACSIB

Social Media Alba (Glasgow) was delighted to present the the inaugural Association of Celtic Students Award for Innovation to Siôn Aled Owen of Prifysgol Bangor in appreciation of his work in Celtic language development.  Bha trì no ceithir taisbeanaidhean eile air DiSathairne agus DiDòmhnaich a bha faisg air an Duais Nuadhais seo a bhuannaich. Tha e math gu bheil ùidh aig oileanaich ann an leasachadh mion-chànain … More Duais Nuadhais Social Media Alba aig Co-labhairt @CelticStudents Conference 2015 – @SocialMediaAlba Innovation Award #ACSIB

Gairm: @CelticStudents to hold Third annual Conference in Cornwall in March 2015

Earlier in the year we helped with the publicising of the Association of Celtic Students of Ireland and Britain’s conference which took place in Wales where a paper on Scottish Gaelic and Twitter was one of many other papers read during the weekend in Aberystwyth. We have since received communication about their next international conference due to be … More Gairm: @CelticStudents to hold Third annual Conference in Cornwall in March 2015

Òraid: An e an t-àm ceart Gàidhlig a thoirt dhan teaghlach nan cànain Twitter?

Rinn Seumaidh Uallas, oileanach aig Oilthigh Ghlaschu, òraid feasgar Disathairne aig co-labhairt Comann Oileanaich na Ceiltis ann an Aberystwyth. Sin a’ chiad thuras a rinn e òraid air pàipear a sgrìobh e. Bha eagal air seachdain no dhà air ais ach às dèidh greis fhuair e mòran misneach, gu h-àraidh gu bheil e a’ fàs … More Òraid: An e an t-àm ceart Gàidhlig a thoirt dhan teaghlach nan cànain Twitter?

Line-up for @CelticStudents Conference in Aberystwyth next month #CeltConf14

We received word during the week of the confirmed line-up for next month’s Celtic Students conference and two of the talks are about Scottish Gaelic. One of the talks is on Social Media and asks ‘Is the time right to bring Scottish Gaelic into the family of languages on Twitter?’ the other is by Liam Alastair Crouse of … More Line-up for @CelticStudents Conference in Aberystwyth next month #CeltConf14

Aberystwyth 2014: @CelticStudents Gairm airson Pàipeirean – Call for Papers #CeltConf14

Gairm airson Pàipeirean Bidh Comann Oileanaich Cheiltis na h-Èireann agus Bhreatainn a’ cumail an dàrna co-labhairt bhliadhnail aca ann an Oilthigh Aberystwyth Disathairne 22mh Màrt 2014. ’S e amas a’ Chomainn oileanaich na Ceiltis bho na diofar chànanan agus dhùthchannan Ceilteach a thoirt ri chèile, gus an cuspair sgoileireil agus na cànanan fhèin a chur … More Aberystwyth 2014: @CelticStudents Gairm airson Pàipeirean – Call for Papers #CeltConf14

An Tional

An Tional – A Gathering of Celtic Neighbours that took place between 26th and 28th of June 2013 at Sabhal Mòr Ostaig on the Isle of Skye. #AnTional #CelticNeighbours