Là na #Gàidhlig

Originally posted on Rachel's Ramblings:
‘S e “Là na #Gàidhlig” a th’ ann an-diugh. Dè th’ ann? ‘Se latha eadar-nàiseanta nan Gàidhlig air na meadhanan sòisealta a th’ ann. Thòisich Là na #Gàidhlig ann Ameireaga-a-Tuath ann an 2014 ach tha daoine às a h-uile saoghal a’ dèanamh Là na #Gàidhlig am-bliadhn’. Happy La na…