Aberystwyth 2014: @CelticStudents Gairm airson Pàipeirean – Call for Papers #CeltConf14

Gairm airson Pàipeirean Bidh Comann Oileanaich Cheiltis na h-Èireann agus Bhreatainn a’ cumail an dàrna co-labhairt bhliadhnail aca ann an Oilthigh Aberystwyth Disathairne 22mh Màrt 2014. ’S e amas a’ Chomainn oileanaich na Ceiltis bho na diofar chànanan agus dhùthchannan Ceilteach a thoirt ri chèile, gus an cuspair sgoileireil agus na cànanan fhèin a chur … More Aberystwyth 2014: @CelticStudents Gairm airson Pàipeirean – Call for Papers #CeltConf14

First Scottish Gaelic Crowdfunder of the Year

First Scottish Gaelic Crowdfunder of the Year The Struileag – Shore to Shore project is in its final five days of the first crowdfunding attempt of the year for Scottish Gaelic. Currently over 140 backers have pledged more than £4000. In order for the project to receive the pledges, they must meet their £5600 target! … More First Scottish Gaelic Crowdfunder of the Year