Gairm: @CelticStudents to hold Third annual Conference in Cornwall in March 2015

Earlier in the year we helped with the publicising of the Association of Celtic Students of Ireland and Britain’s conference which took place in Wales where a paper on Scottish Gaelic and Twitter was one of many other papers read during the weekend in Aberystwyth. We have since received communication about their next international conference due to be … More Gairm: @CelticStudents to hold Third annual Conference in Cornwall in March 2015

Òraid: An e an t-àm ceart Gàidhlig a thoirt dhan teaghlach nan cànain Twitter?

Rinn Seumaidh Uallas, oileanach aig Oilthigh Ghlaschu, òraid feasgar Disathairne aig co-labhairt Comann Oileanaich na Ceiltis ann an Aberystwyth. Sin a’ chiad thuras a rinn e òraid air pàipear a sgrìobh e. Bha eagal air seachdain no dhà air ais ach às dèidh greis fhuair e mòran misneach, gu h-àraidh gu bheil e a’ fàs … More Òraid: An e an t-àm ceart Gàidhlig a thoirt dhan teaghlach nan cànain Twitter?