Là na #Gàidhlig

Originally posted on Rachel's Ramblings:
‘S e “Là na #Gàidhlig” a th’ ann an-diugh. Dè th’ ann? ‘Se latha eadar-nàiseanta nan Gàidhlig air na meadhanan sòisealta a th’ ann. Thòisich Là na #Gàidhlig ann Ameireaga-a-Tuath ann an 2014 ach tha daoine às a h-uile saoghal a’ dèanamh Là na #Gàidhlig am-bliadhn’. Happy La na…

Let’s Win a Gaelic Award for “Best Event” #Gàidhlig #MolLàNaG #NominateGTD #Gaelic

Originally posted on Là na #Gàidhlig 2018:
Thòisich sinn iomairt gus molaidhean dh’fhaighinn airson Duais am blaidhna aig Duaisean na Gàidhlig – Tachartas nas Fhèarr! Bhiodh an taic agaibh feumail a chumail a’ dol leis a’ phroiseict seo agus a sgaoileadh an fhacail. Tha cuideachadh an seo gus an foirm a lìonadh cuideachd. We have…

A’ Chearnag agus BaaD aig na Barras #IomairtShòisealta #Glaschu #Alba

Originally posted on Seumaidh ® :
Tha mi a’ gabhail srùbag an-dràsda, cofaidh agus pìos ceic, ann am bùth chofaidh saor an asgaidh. ‘S e iomairt shòisealta a th’ ann far am bheil luchd-ceannard faigh lòn airson tiodhlac. Tha tòrr iomairtean eile an seo cuideachd mar phàirt de “Market on the Corner” a tha a’ tachairt gach…