Là na #Gàidhlig

Originally posted on Rachel's Ramblings:
‘S e “Là na #Gàidhlig” a th’ ann an-diugh. Dè th’ ann? ‘Se latha eadar-nàiseanta nan Gàidhlig air na meadhanan sòisealta a th’ ann. Thòisich Là na #Gàidhlig ann Ameireaga-a-Tuath ann an 2014 ach tha daoine às a h-uile saoghal a’ dèanamh Là na #Gàidhlig am-bliadhn’. Happy La na…

Let’s Win a Gaelic Award for “Best Event” #Gàidhlig #MolLàNaG #NominateGTD #Gaelic

Originally posted on Là na #Gàidhlig 2018:
Thòisich sinn iomairt gus molaidhean dh’fhaighinn airson Duais am blaidhna aig Duaisean na Gàidhlig – Tachartas nas Fhèarr! Bhiodh an taic agaibh feumail a chumail a’ dol leis a’ phroiseict seo agus a sgaoileadh an fhacail. Tha cuideachadh an seo gus an foirm a lìonadh cuideachd. We have…

What? There are how many Gaelic Businesses in Glasgow receiving financial aid?!? #Gaelic #Business #Glasgow

We received a response from Glasgow City Council to our letter that asked a dozen questions about ‘Scottish Gaelic’ businesses in Glasgow – a pertinent request seeing as about a tenth of Gaelic speakers live here in Glasgow, most Gaels at some point in their life will live in, visit or pass through Glasgow – known … More What? There are how many Gaelic Businesses in Glasgow receiving financial aid?!? #Gaelic #Business #Glasgow