The future of Scottish Gaelic Media | Na Meadhanan Gàidhlig san àm ri teachd

Glasgow is host to a couple of public meetings next week to discuss how we go forward with Scotland’s Gaelic Media. MG Alba want to hear the views of the public to help influence their future decisions. We’ll be there too on the Thursday.

Thursday 5th March, 5pm – Coffee & Craic, 74 Elderslie Street (please reserve a place)

Friday 6th March, 2.00pm – Glasgow University

Further details from bho murdo.morrison@mgalba.com no 01851 705550 www.mgalba.com

speech-thought-bubbles

Tha MG ALBA air sreath choinneamhan poblach a chur air dòigh airson beachdan choimhearsnachdan fhaighinn air na tha fa-near do na meadhanan Gàidhlig san àm ri teachd. Seo fios mu chuid de na coinneamhan a tha ri thighinn:

• Diardaoin 5 Màrt – Glaschu
Coffee & Craic, Sràid Elderslie – a’ tòiseachadh aig 5f. Bu chòir àite a ghleidheadh airson na coinneimh seo. Bidh sinn ann.

• Dihaoine 6 Màrt – Glaschu
Oilthigh Glaschu – a’ tòiseachadh aig 2.00f

Tuilleadh fiosrachaidh bho murdo.morrison@mgalba.com no 01851 705550 www.mgalba.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s