Latha Twitter na #Gàidhlig Sona (2014) Happy #Gaelic Twitter Day

Là na #Gàidhlig 2018

Happy Gaelic Twitter Day Latha Twitter na Gàidhlig Sona

[English summary below]

Tha e fìor a ràdh gur e pròiseact àrd-amasaiche a th’ ann agus thathar an dòchas gum bi cothrom airson gach neach pàirt a ghabhail ann an dòigh no eile air feadh an t-saoghail.

Amasan

Tha na h-amasan a’ dealbhadh mothachadh na Gàidhlig agus cuideachd ann an dòigh mothachadh nam meadhanan sòisealta, gu h-àraidh Twitter agus cleachdadh den taga-hais #Gàidhlig.  ‘S e amas eile a chruthachadh cothrom airson luchd-ionnsachaidh agus luchd-labhairt Gàidhlig pàirt a’ gabhail anns an aon còmhradh air Twitter air feadh an t-saoghail. Thathar an dòchas gum bi taga-hais #Gàidhlig a’ treandadh…agus chì sinn seo a-màireach ma bhios am amas seo soirbheachail. Tha nan amasan eile an seo.

Lorg na Cruinne

Bidh Latha Twitter na Gàidhlig a’ sgaoileadh an fhacail #Gàidhlig an-diugh agus a’ dol air feadh an t-saoghail bho 7.30m (roinn-tìde ionadail) a’ tòiseachadh ann an Astràilia agus a’ dol seachad an t-Seapan…

View original post 1,178 more words

Advertisements

One thought on “Latha Twitter na #Gàidhlig Sona (2014) Happy #Gaelic Twitter Day

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s