10 thoughts on “Frisian Twitter Day inspires Gaelic Twitter Day 2014

    1. Chan eil mi ga chreidsinn Neil, ‘s e foram fosgailte no fiù ‘s còmhradh fosgailte a th’ ann an cleachdadh an taga hais #Gàidhlig – tha dleastanas aig a h-uile duine mu dè bhios iad a’ sgrìobhadh air foram no còmhradh poblach.

      1. Gabhaidh cunntasan twitter a ‘hackadh’, ged-tà. Mar eisimpleir, chan eil na tweets agam fhìn le #Gàidhlig a’ nochdadh ann an searches. Ach cha dhèanadh cuideigin ann an saoghal beag na Gàidhlig sin, is iad uile cho mòr air taobh ‘còmhradh fosgailte’!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s